Reportatge darrers concerts

Creada l’any 1990, l’OSSC ha realitzat més de 500 concerts
Inés
Reportatge
22 & 23 & 29 maig i 3 octubre 2021
#PROGRAMA
Reportatge
Reus: 2 octubre & Vilassar 21 novembre & Sant Cugat 26 novembre
Reportatge
Quintet de vent de la Simfònica
Reportatge
Basíloica de Santa Maria de Castelló d'Empúries / 21 agost 2021
#PROGRAMA
Reportatge
Concert Catalana Occident
Reportatge
Kalina Macuta, violí solista. Xavier Pagès, director
Reportatge
Amb Cristina Casale (pno) i Edmon Colomer (dir)
#PROGRAMA
Reportatge
Segueix-nos