140423 - DC57

Creada l’any 1990, l’OSSC ha realitzat més de 500 concerts