100423 - DC39

Creada l’any 1990, l’OSSC ha realitzat més de 500 concerts