Administració

Creada l’any 1990, l’OSSC ha realitzat més de 500 concerts
Director Artístic
Presidenta
Producció
Arxiu, Dissen & Web
Departament tècnic - Escena
Cap de Premsa
Comptabilitat
Life Coach i Disseny Web

Segueix-nos